Viscount D9

Viscount D9

Italská varhanářská firma Viscount sledovala vždy moderní trendy a koncem 80. let začala vyrábět klon slavných Hammondových varhan. Jedná se víceméně o kopii oblíbeného Korg CX3 z roku 1979, vylepšenou o pár drobností. Prodávala se kromě uvedeného též pod názvem Oberheim OB3 a dokonce i jako Fujiha D9, ve snaze obejít nedůvěru (zejména britskou) ke kvalitě italských výrobků. Vyráběl se rovněž jako desktop modul, pod názvem Viscount D9 E.

Vybavení těchto kláves odpovídá svému vzoru, Hammond B3. Devět táhel zajišťuje syntézu, dvě různé perkuse reagují při legato hře jen na první stisknutou klávesu, je možné zapnout kliks, který vytvoří konkrétnější začátek tónu. Z efektů nechybí zkreslení (overdrive) tři typy vibráta a simulace Leslie. Šesti tlačítky v řadě lze vyvolat nejobvyklejší nastavení, pevně zadané bez možnosti změny. Kromě hlasitostního pedálu můžeme připojit přepínač Leslie a přepínač mezi manuálním nastavením a některým z presetů. Ty reagují až poté, co přestanete hrát; nový zvuk se ozve až s novým stiskem klávesy, což je praktické.

Čistý zvuk je naprosto perfektní. Příjemná barva, typická pro elektromechanické varhany. Oproti pozdějším modelům, které mají zvláštní kanál pro pedálový rejstřík, je tato basová barva použitá pro nejspodnější oktávu, takže nejhlubší tóny nerepetují, ale jdou pěkně až do těch největších basů. Zkreslení je použitelné, i když lampovou bednu to asi nenahradí. Leslie simulace je příjemná zejména v pomalé rychlosti. Podobně jako i Korg CX3 se Viscounty používají spíše s externím efektem, nejlépe samozřejmě s kombem s rotujícími reproduktory typu Leslie.

Nadčasový design příliš neprozradí, jak starý nástroj před námi leží. Dřevěný povrch je ovšem jen simulován, díky tvrzenému plastu je D9 nečekaně lehká a snadno přenosná. Nicméně po stránce MIDI vybavení čekejte zklamání, polohy táhel nejsou vysílány, takže jakožto kontroler k notebooku či V-machine použít nelze, to je věčná škoda :-(